Hoe importeer je contacten in Mautic?

Contacten kunnen geïmporteerd worden via een CSV bestand. Je kunt deze makkelijk via de Mautic omgeving importeren. Dit werkt als volgt:

  1. Maak een CSV Bestand. Bijvoorbeeld met Google Spreadsheet of Office Excel. Lees verderop in dit artikel meer over de eisen aan het CSV bestand.
  2. Ga naar Contacten.
  3. Klik rechtsboven op het pijltje naar beneden en kies voor “Import”.
  4. Kies je bestand. Wijzig indien nodig het scheidingsteken en omsluiting. Klik daarna op de button “Upload”.
  5. Indien gewenst kun je de contacten toekennen aan een eigenaar, segment en/of tag. Dit is optioneel. Verder ken je nu de kolommen in het CSV bestand toe aan een locatie in Mautic.
  6. Klik rechtsboven op de button “Import in browser” of “Import in background” om het importeren te starten. Voor grote bestanden is “Import in background” aanbevolen.
  7. Het importeren wordt nu uitgevoerd. Heb je gekozen voor “Import in browser” sluit dan je browser niet af totdat het importeren klaar is. Heb je gekozen voor “Import in background” dan gebeurd het importeren op de achtergrond.

Eisen aan het CSV bestand

  • Het CSV bestand moet in de UTF8 encoding zijn. Andere encoding kan met importeren problemen geven. Google Spreadsheet importeert automatisch in UTF8.
  • Voor datum/tijd waardes gebruik de standaard ISO08601 notatie. Dit is YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Bijvoorbeeld 2022-06-23 14:34:00.
  • Gebruik voor een ja/nee waarde zoals bij doNotEmail waardes zoals true, 1, on of yes voor waar. Alle andere waarden worden gezien als onwaar.

Tip: Gebruik Google Spreadsheet of LibreOffice. Deze spreadsheet programma’s geven het minste problemen. Een CSV export uit Google Spreadsheet is standaard kommagescheiden. Bij LibreOffice kun je dit met opslaan zelf instellen.